Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

Portofoliu de proiecte pentru perioada 2008-2013

 • Înființarea unui centru pentru îngrijirea copiilor în localitatea Stârciu -finalizat in iulie 2013, proiect finanțat prin FEADR, Măsura 322;
 • Reabilitarea căminului cultural Șeredeiu- finalizat in iulie 2013, proiect finanțat prin FEADR, Măsura 322;
 • Modernizare Școală Gimnaziala din Horoatu Crasnei- finalizat in februarie 2013, proiect finanțat prin POR, DMI 3.4.;
 • Modernizare Școală Gimnaziala din Stârciu – finalizat in august 2013, proiect finanțat prin POR, DMI 3.4.;
 • Infrastructură de bază, asfaltarea a circa 12 km de drum comunal – finalizat in iulie 2013, proiect finanțat prin FEADR, Măsura 322;
 • Înființarea unui centru de informare turistic – finalizat in iulie 2013, proiect finanțat prin FEADR, Măsura 313;
 • Modernizare drumul vicinal “Drum de acces la exploatații agricole”, proiect depus pe Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Horoatu Crasnei-Buciumi, proiect finalizat in aprilie 2014, finanțat prin FEADR, Măsura 125a.

Portofoliu de proiecte pentru perioada 2014-2020

 • “Modernizare drum comunal DC 77 Horoatu Crasnei – Șeredeiu km 2+630-8+080, județul Sălaj” -finalizat in aprilie 2017, finanțat prin PNDL I, subprogramul Modernizarea satului romanesc;
 • “Reabilitare, modernizare, dotare si extindere așezământ cultural din sat Horoatu Crasnei, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj” – finalizat in mai 2017, finanțat din bugetul local;
 • “Modernizare drum comunal DC 77 Horoatu Crasnei – Șeredeiu km 8+080-9+030”, finalizat in mai 2019, proiect finanțat prin PNDL II, subprogramul Modernizarea satului romanesc;
 • “Modernizarea rețelei de drumuri de interes local in comuna in Comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj”, proiect finanțat prin PNDL II, subprogramul Modernizarea satului Romanesc;
 • “Construire poduri in localitatea Șeredeiu peste valea Seredenca si in localitatea Stârciu peste valea Satului”, proiect finanțat prin PNDL II, subprogramul Modernizarea satului Romanesc;
 • “Modernizare drum comunal DC70C in Comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj”, propus spre finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții;
 • “Construire pod peste Valea Ragului, sat Stârciu, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj” proiect finanțat prin PNDL II, subprogramul Modernizarea satului Romanesc;
 • Reabilitare, modernizare, dotare si extindere așezământ cultural din sat Stârciu, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj”, proiect propus spre finanțare prin PNDR, submăsura 7.6.;

Nr. crt.

Descrierea activităților

Finalizat în

1.

Modernizare drum comunal DC 77 Horoatu Crasnei – Seredeiu km 8+080 – 9+030

Aprilie 2017

2.

Modernizare drum comunal DC 77 Horoatu Crasnei – Seredeiu, km 8+080 – 9+030

Mai 2019

3.

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj

În implementare

4.

Construire poduri în localitatea Seredeiu peste Valea Seredenca și în localitatea Stirciu peste Valea Satului

În implementare

Nr. crt.

Descrierea activităților

Finalizat în

Observații

1.

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Școala Horoatu Crasnei

28.02.2013

Axa 3 Domeniul Major de Intervenție 3.4. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continuă

“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Școala gimnazială Horoatu Crasnei, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj – extinderea clădirii cu o sală de sport, lucrări de reabilitare termică, instalații de încălzire centrală, lucrări de reparații interioare”

În cadrul acestui proiect va avea loc extinderea clădirii cu o sală de sport, lucrări de reabilitare termică, instalații de încălzire centrală, lucrări de reparații interioare.

2.

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Școala Stirciu

28.02.2013

Axa 3 Domeniul Major de Intervenție 3.4. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continuă.

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Școala gimnazială Stirciu jud. Sălaj – extinderea clădirii cu o sală de sport, lucrări de reabilitare termică, instalații de încălzire centrală, lucrări de reparații interioare, etajare parțială.

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele: extinderea clădirii cu o sală de sport, lucrări de reabilitare termică, instalații de încălzire centrală, lucrări de reparații interioare, etajare parțială.

Nr. crt.

Descrierea activităților

Finalizat în

Precizări

1.

Îmbunătățirea infrastructurii de bază M322

02.07.2013

Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale – ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ȘI A ACTIVITĂȚILOR CULTURALE ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI – proiect integrat

Proiectul integrat este format din următoarele acțiuni:

– Reabilitarea drumurilor de interes public in Comuna Horoatu Crasnei;

– Reabilitarea căminului cultural din Seredeiu;

– Înființare Centru de zi pentru copii în Stirciu;

2.

Centru de informare și marketing turistic M313

05.07.2013

Măsura 313 Încurajarea activităților turistice – CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE INFORMARE ȘI MARKETING TURISTIC

3.

Măsura 313 Încurajarea activităților turistice – CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE INFORMARE ȘI MARKETING TURISTIC

28.03.2013

4.

Amenajare parc de joacă pentru copii în localitatea Horoatu Crasnei, Comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj

În implementare

Sari la conținut