Situație proiecte

Portofoliu de proiecte pentru  perioada 2008-2013

  • Înfiinţarea unui centru pentru îngrijirea copiilor în localitatea Stîrciu -finalizat in iulie 2013, proiect finantat prin FEADR, Masura 322;
  • Reabilitarea căminului cultural Seredei- finalizat in iulie 2013, proiect finantat prin FEADR, Masura 322;
  • Modernizare Şcoală Gimnaziala din Horoatu Crasnei- finalizat in februarie 2013, proiect finantat prin POR, DMI 3.4.;
  • Modernizare Şcoală Gimnaziala din Stîrciu - finalizat in august 2013, proiect finantat prin POR, DMI 3.4.;
  • Infrastructură de bază, asfaltarea a circa 12 km de drum comunal - finalizat in iulie 2013, proiect finantat prin FEADR, Masura 322;
  • Înfiinţarea unui centru de informare turistic - finalizat in iulie 2013, proiect finantat prin FEADR, Masura 313;
  • Modernizare drumul vicinal "Drum de acees la exploatatii agricole", proiect depus pe Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Horoatu Crasnei-Buciumi, proiect finalizat in aprilie 2014, finantat prin FEADR, Masura 125a.

Proiect depus in 2014 pe PNDL

  • Modernizare drum comunal DC 77 in comuna Horoatu Crasnei km 2+630-8+080, judetul Salaj - in implementare

Fișiere atașate

Înapoi