PORTOFOLIU PROIECTE

Portofoliu de proiecte pentru  perioada 2008-2013

 • Înfiinţarea unui centru pentru îngrijirea copiilor în localitatea Stîrciu -finalizat in iulie 2013, proiect finantat prin FEADR, Masura 322;
 • Reabilitarea căminului cultural Seredei- finalizat in iulie 2013, proiect finantat prin FEADR, Masura 322;
 • Modernizare Şcoală Gimnaziala din Horoatu Crasnei- finalizat in februarie 2013, proiect finantat prin POR, DMI 3.4.;
 • Modernizare Şcoală Gimnaziala din Stîrciu - finalizat in august 2013, proiect finantat prin POR, DMI 3.4.;
 • Infrastructură de bază, asfaltarea a circa 12 km de drum comunal - finalizat in iulie 2013, proiect finantat prin FEADR, Masura 322;

 • Înfiinţarea unui centru de informare turistic - finalizat in iulie 2013, proiect finantat prin FEADR, Masura 313;
 • Modernizare drumul vicinal "Drum de acees la exploatatii agricole", proiect depus pe Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Horoatu Crasnei-Buciumi, proiect finalizat in aprilie 2014, finantat prin FEADR, Masura 125a.

Portofoliu de proiecte pentru perioada 2014-2020

 • Modernizare drum comunal DC 77 Horoatu Crasnei  - Seredei km 2+630-8+080, judetul Salaj -finalizat in aprilie 2017, proiect finantat prin PNDL I, subprogramul Modernizarea satului romanesc;


 • Modernizare drum comunal DC 77 Horoatu Crasnei - Seredeiu km 8+080-9+030, proiect propus spre finantare pe PNDL II, subprogramul Modernizarea satului romanesc;
 • Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna in Comuna Horoatu Crasnei, judetul Salaj, proiect propus spre finantare pe PNDL II, subprogramul Modernizarea satului Romanesc;
 • CONSTRUIRE PODURI IN LOCALITATEA SEREDEIU PESTE VALEA  SEREDENCA SI IN LOCALITATEA STIRCIU PESTE VALEA SATULUI, proiect propus spre finantare pe PNDL II, subprogramul Modernizarea satului Romanesc;

Fișiere atașate

Înapoi