Secretar

Date personale

 • Nume: CHIRILA ELISABETA
 • Adresa: Com. Horoatu Crasnei, Sat Horoatu Crasnei, nr. 160, jud. Sălaj
 • Telefon 0260-637 369, 0740-014 984
 • E-mail beta_chirila@yahoo.com
 • Naţionalitate română
 • Data naşterii 24 februarie 1960

 

Experiența profesională

 • 1 februarie 1997 - în prezent - secretar al comunei Horoatu Crasnei
 • 1 februarie 1984 - la 1 februarie 1997 - contabil al comunei Horoatu Crasnei
 • 1 septembrie 1979 - la 15 iunie 1983 - suplinitor în învăţământ

 

Educație și formare

 • 13-14 dec 2006 - Programul de perfecţionare: RAPORTURI DE MUNCĂ ŞI RAPORTURI DE SERVICIU ÎN INSTITUŢIILE ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICE organizat de Institutul Național de Administrație
 • 25-27 sept 2006 - Programul de perfecţionare: INSTITUŢII, REGLEMENTĂRI ŞI PRACTICI PRIVIND STAREA CIVILĂ A PERSOANEI FIZICE, organizat de Institutul Național de Administrație
 • 21-27 august 2006 - Programul de perfecţionare: INSTITUŢII, REGLEMENTĂRI ADMINISTRATIVE ŞI COMUNITARE, organizat de Institutul Național de Administrație
 • 18.10-5.11.2004 - Programul de perfecţionare ECDL START, MODUL I, II, III, VII, organizat de Institutul Național de Administrație
 • 7-9.12.2004 - Programul de perfecţionare ATRIBUŢIILE DE STARE CIVILĂ ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE; PROBLEME DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ, organizat de Institutul Național de Administrație
 • 1.10.2005-3.07.2006 - Masteratul-Adminstrația publică în contextul legislației actuale,  Universitatea Vasile Goldiș, Filiala Zalău
 • 1997-2002 - Facultatea de Drept, Universitatea Bogdan Vodă Cluj Napoca, Specializarea Drept Baia Mare
 • 1975-1979 - Liceul Crasna
 • 1967-1975 - Şcoala generală Horoatu Crasnei

 

Limba maternă  - Limba română

 

Limbi străine cunoscute

 • Limba franceză - abilitatea de a citi - bine

abilitatea de a scrie - bine
abilitatea de a vorbi - satisfăcător

 • Limba rusă - abilitatea de a citi - bine

abilitatea de a scrie - bine
abilitatea de a vorbi - satisfăcător

 

Aptitudini şi competenţe sociale - munca în echipă

 • Aptitudini şi competenţe organizatorice  - coordonarea şi conducerea activităţii funcţionarilor publici din instituţie
 • Aptitudini şi competenţe tehnice - utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point,       Posta electronica si internet)

 

Permis de conducere - Categoria B

Înapoi