Măsuri de dezvoltare

DOMENIUL

NEVOI IDENTIFICATE
STUDII SAU PROIECTE 

 

Infrastructura de bază, utilităţi

Asfaltare de drumuri strazi

si trotuare

FEADR mas.322

Realizarea retelei de alimentare

cu apa si a retelei de cu statiei de epurare, canalizare

SF

Modernizarea drumurilor vicinale si cele care deservesc terenurile agricole inclusiv podurile si podetele

 Fișă proiect

 

Extinderea retelelor de alimentare cu energie electrica la toate gospodariile si grupurile de locuinte izolate

Proiect

Fonduri guvernamentale

Realizarea unei retele de internet si televiziune

Fonduri proprii

 

Mediu

 

 

 

Colectarea selectiva a deseurilor printr-o firma specializata

Fonduri proprii

Sau  fișă proiect

Amenajarea cursurilor de apa si lucruri eroziunii solului ari de combatere a

Fișă de proiect

 

 

Realizarea de parcuri, zone care s-ar putea impaduri agricultura ecologica

SF

Cunoasterea avantajelor unor arii protejate si realizarea unor proiecte in acest sens

 

Fișă de proiect

 

Educaţie

Modernizare, reabilitare extindere a scolilor gimnaziale din comuna

Proiect aprobat

POR

Personal didactic calificat

Fișă de proiect

Studii adecvate locurilor de munca existente

Fișă de proiect

 

 

Social - sănătate

Serviciul social acreditat

In curs de acreditare

Asistenta medicala calificata in fiecare sat si puncte farmaceutice

 

Fișă de proiect

Centru pentru ingrijirea copiilor

FEADR

Masura 322

Camin de batrani

PNDR

 

Mediu de afaceri

Crearea unor oportunitati reale pentru potentiali investitori

Fișă de proiect

Informarea agentilor economici despre oportunitati de afaceri

Fișă de proiect

Crearea de ferme si micro ferme

Fise de proiect

 

Turism

Crearea de infrastructura turistica si agroturistica,  valorificarea potentialului turistic

Proiect aprobat

FEADR mas.313

Valorificarea traditiilor

Fișă de proiect

Promovarea turismului cultural

Fișă de proiect

Punerea in valoare a vestigiilor istorice

Fișă de proiect

 

Cultură -recreere

Reabilitari a caminelor culturale, realizarea unor monografii ale localitatilor  comunei, intretinerea si

repararea bisericilor

Proiect aprobat

 

Promovarea  ansamblului folcloric ,, Plaiuri salajene"

Fișă de proiect

Realizarea unei baze pentru

desfasurarea de activitati

 sportive

Fonduri guvernamentale

Promovarea tesaturilor traditionale din zona

Fișă de proiect

Înapoi