Liberul acces la informatia publica

 

 

 

BULETIN INFORMATIV 

 

                 publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public    

 


Asigurarea accesului la informaţiile de interes public  conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Registraturii generale a Primariei Horoatu Crasnei, prin intermediul adresei de e-mail: primaria_horoat@yahoo.com sau la sediul din loc. Horoatu Crasnei, nr. 83, jud Salaj, tel/fax: 0260/637460 sau 0260/637469.


Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un Buletin Informativ care va cuprinde informatii de interes public:


a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

 

b) structura organizatorica: organigrama si statul de functii, atributiile compartimentelor:Regulamentul intern, programul de audineta: pe intregul program de functionare si programul de functonare: de luni pana vineri, intre orele 8-16;

 

c) numele si prenumel persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice: Sur Florian - primar, Tulbure Ocavian-viceprimar si Chirila Elisabeta - secretar si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

 

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumire Comuna Horoatu Crasmei,  sediu: loc Horoatu Crasnei, nr. 83, cod postal:457185, jud Salaj, numere de telefon: tel/fax: 0260/637460, adresa de e-mail: primaria_horoat@yahoo.com, web: www.comunahoroatucrasnei.ro

 

e) resurse financiare: bugetul pe anul 2015, rectificari si bilantul contabil la 31.12.2015

 

f) programe si strategii proprii: Plan strategic 2015-2020, Plan de implementare SNA;

 

g) lista cuprinzand documente de interes public;

 

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

 

i) modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi