Economia

Din numărul total de gospodării (1380) majoritatea sunt preponderent agricole. O parte din membrii familiei sunt ocupați în industrie, servicii, învățământ sau sănătate dar pe lângă aceste activități membrii familiei se ocupă și de cultivarea pământului și creșterea animalelor.

Agricultura, înainte de 1989 a fost cooperativizată, satul Horoatu Crasnei fiind unul din primele sate cooperativizate. În 1950 sau făcut primele G.A.C., iar în anii 1958-1962 s-a trecut la cooperativizare pe tot teritoriul comunei.


Terenurile se încadrează în zone de fertilitate inferioare fiind favorabile culturilor agricole pe valea Crasnei, valea Gumbii, Seredenca. Terenurile din zonă colinara sunt favorabile înființării livezilor de măr și prun, specie care se regăsește pe suprafețe mari în această zonă.

 

Suprafața agricolă  totală al comunei este de 4710 hă din care:

  •   2624 hă teren arabil
  •   1098 hă pășuni
  •   840 hă finețe
  •   50 hă vii
  •   98 hă livezi.

Pe teritoriul comunei sunt suprafețe destul de mari de pășuni și finețe dând posibilitate locuitorilor comunei de a-și asigură furajele pentru efectivele de bovine, ovine și caprine existențe.

Înapoi