Date fizico-geografice

Relieful
Comuna este situată într-o zonă colinară la vest de Munții Meseșului, se întinde până la cătunul Poic situat la o altitudine de aproximativ 600 m - cătun ce aparține de satul Hurez. Pe teritoriul comunei regăsim o gamă variată de soluri de la cele nisipoase, frecvente pe valea riului Crasna până la soluri argiloase și podzoluri.

 

Clima
Clima în general blândă, cu ierni cu înghețuri nu prea puternice, a suferit modificări în ultimii ani. Temperaturile minime din timpul iernii ajungând până la minus 20 - 22 grade celsius, cele maxime din timpul verii ajungând la 36 grade celsius. Ceea ce caracterizează ultimii ani este trecerea într-un interval de timp foarte scurt de la iarnă la vară.
Clima este temperată cu precipitatii 600 - 700 mm pe an cu temperaturi medii multianuale de 12- 15 grade celsius.
Brumele târzii de primăvară și cele timpurii de toamnă nu sunt caracteristice pentru această zonă, se întâmplă accidental în special pe cursul văilor sau în zonele cu păduri de la altitudini mai mari.
Precipitațiile iarna sub formă de lapoviță și ninsoare nu sunt de obicei însoțite de vânturi puternice. Vara nu este frecventă grindina, doar accidental în anii cu condiții deosebite de climă.

 

Hidrografia

Comuna se afla în bazinul Crasnei, râul Crasna izvorăște din Munții Mesețului sub denumirea de Valea Sfântă și străbate întreaga comună. În Stirciu regăsim Valea Ragului, Valea Gumbii, Valea Satului, Valea Blidireși.
În Seredei izvorîște pârâul Seredenca de unde și denumirea localității. În Horoatu Crasnei mai putem aminti pârâul Kisbogar după denumirea locului de unde izvorăște. Toate aceste ape curgătoare se varsă în râul Crasna. Din cauza exploatării neraționale a balastului de pe văi, tot mai multe terenuri agricole sunt distruse de ape iar podurile și podețele sunt într-un real pericol.

 

Vegetaţia. Fauna. Arii protejate

Comuna se află în zona colinară, la etajul montan inferior, unde sunt caracteristice pădurile de stejar, fag, cer, carpen, paltin, mesteacăn. Pe văi crește salcia și arinul. La altitudini de peste 800 m (Măgura Priei) regăsim coniferele și tufele de alun. Animalele sălbatice caracteristice acestei zone sunt: lupul, vulpea, mistrețul, căprioara, iepurele.
Unele din aceste specii s-au înmulțit considerabil în ultimii ani datorită faptului că nu sunt vânate, se aventurează și în zonele locuite producând pagube în culturile agricole sau efectivul de animale.
În zona comunei nu au fost indentificate arii care ar intra sub incidența ariilor protejate.

Înapoi