Cadrul demografic

Populația stabilă după datele recensamintului din 2011 a fost de 2485 locuitori.

 

În realitate populația care efectiv locuiește pe teritoriul comunei este mult mai mare, dar o parte din locuitori au domiciliul stabil în alte localități, în special pensionării care după pensionare sau stabilit la casele părintești dar au rămas cu domiciliul stabil în localitățile unde au trăit și lucrat până la acea vârstă.

 

Structura pe vârste și sex

VIRSTA

B

F

TOTAL

Sub 5 ani 65 65 130

Intre 5-9 ani

67
79
146
Intre 10-14 ani
79
89
168
Intre 15-19 ani
85
67
152
Intre 20-24 ani
62
59
121
Intre 25-29 ani
61
42
103

Intre 30-34 ani

70
70
140
Intre 35-39 ani 91 82 173
Intre 40-44 ani 95 73 168
Intre 45-49 ani 68 40 108
Intre 50-54 ani 60 47 107
Intre 55-59 ani 77 61 138
Intre 60-64 ani 73 94 167
Intre 65-69 ani 67 121 188
Intre 70-74 ani 89 98 187
Intre 75-79 ani 53 90 143
Intre 80-84 ani 35 71 106
peste 85 ani 8 32 40

TOTAL

1205

1280

2485

 

Cea mai mare densitate a populației se regăsește în satele Stirciu și Horoatu Crasnei. În satele Hurez și Seredei populația este îmbătrânită, tinerii au plecat în căutarea unui loc de muncă la oras sau în străinătate, sporul natural în aceste sate fiind foarte  redus.

În satele Stirciu, Horoatu Crasnei și Hurez se găsesc un numar mare de cetățeni de etnie rromă la care sporul natural este mai ridicat.

Populația comunei în procent de aproximativ 74.68% este de etnie română, 13.64% de etnie maghiară, 7.48%  rromi, 4.14% alte etnii.

Populația activă în mare parte este ocupată cu agricultura și cresterea animalelor, o parte lucreaza în orașul Zalău, făcând zilnic naveta.

 

Populația ocupată total

                  ramuri

vârstă

agricultura

industrie

servicii

    total

     B

      F

   B

    F

   B

   F

     B

    F

      18 -  24 ani

     40

      35

   16

    13

    5

    9

   61

   57

      25 -  30 ani

     68

      72

   12

      8

  15

  19

   95

   99

      31 -  40 ani

   292

    301

   80

    68

  20

  23

 392

 392

      41 -  50 ani

   180

    210

   18

    10

  22

  23

 220

 243

      51 -  60 ani

   110

    123

    -

    -

  15

  14

 125

 137

       TOTAL

   690

    741

  126

    99

  77

  88

 893

928

Populația inactivă

Populația inactivă

                    Sex

                TOTAL

 

         B

         F

    - pensionari

       326

       200

                   526

    - casnice

         -

       160

                   160

    - copii, elevi, student

       227

       273

                   500

    - alta situatie

         -

         -

                      -

        TOTAL

       553

       633

1 186

 

Migrația înainte de 1989 a fost puternică de la sat la oraș dar după 1989 situația s-a schimbat, o parte din populație s-a reîntors la sate. O parte din pensionari isi completeaza veniturile lucrind in agricultura si zootehnie, o parte din tineri isi gasesc ocupatii in servicii, invatamint sau infiintind o afacere.

Înapoi