Anunt vanzare_BULDOEXCAVATOR_DESCHIDERE OFERTE 03.04.2017_ORA 14

Anunt privind licitatia publica cu strigare pentru vanzarea BULDOEXCAVATOR JCB 3CX apartinand domeniului privat al Comunei Horoatu Crasnei

 

 

LICITATIE CU STRIGARE

 

Comuna Horoatu Crasnei, cu sediul in localitatea Horoatu Crasnei, nr. 83, vinde prin licitatie publica cu strigare Buldoexcavator JCB 3CX apartinad domeniului privat al Comunei Horoatu Crasnei.

 

Licitatie publica cu strigare va avea loc la sediul vanzatorului str. Principala, nr. 83, localitatea Horoatu Crasnei, jud Salaj, birou registratura, in data de 03.04.2017, ora 14.

 

Documentele necesare pentru participarea la licitatie  se depun la sediul vanzatorului pana la data de 03.04.2017, ora 13.

 

Pretul de pornire este de 8.935 lei (sa diminuat cu 25 %) iar pasul de strigare este de 100 lei.

Garantia de participare la licitatie este de 2% (178.7lei) din pretul de pornire a licitatiei, care se va achita la caseria primariei Horoatu Crasnei.

 

Documente necesare pentru participare la licitatie:

 

1.Chitanta in original cu dovada constituirii garantiei de participare la licitatie;

2. Copie Carte de identitate;

3. Certificat fiscal din care sa reiasa ca nu sunt debite fata de bugetul local;

4. Formularul de oferta - formularul 1 (anexat prezentului anunt);

5. Declaratia de participare - formularul 2 (anexat prezentului anunt);

6. Fisa ofertantului - formularul 3 (anexat prezentului anunt)

 

In cazul in care ofertantul este persoana juridica, acestea se completeaza cu :

6. Certificatul de inregistrare fiscala emis de ORC;

7. Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local;

 

 Documentatia de vanzare se poate ridica de la sediul Primariei Comunei Horoatu Crasnei, loc Horoatu Crasnei, nr 83, intre orele 10-14, birou registratura sau de pe site-ul institutiei www.comunahoroatucrasnei.ro.

 

 

Primar,

Sur Florian

 

Fișiere atașate

Galerie Foto

Înapoi