Anunt inchiriere_SPATIU (FOSTA COFETARIE)_LOCALITATEA STIRCIU NR. 395_DESCHIDEREA OFERTELOR 23.03.2017_ORA 11

Anunt privind licitatia publica cu strigare pentru inchiriere spatiu din imobilul   - Cladirea Dispensarului Uman (fosta cofetarie) situat in localitatea Stirciu,

nr. 395

 

 

LICITATIE CU STRIGARE

 

Comuna Horoatu Crasnei, cu sediul in localitatea Horoatu Crasnei, nr. 83, inchiriaza prin licitatie publica cu strigare  a spatiului din imobilul -  Cladirea Dispensarului Uman (fosta cofetarie) situat in localitatea Stirciu, nr. 395 apartinad domeniului public al Comunei Horoatu Crasnei.

 

Licitatie publica cu strigare va avea loc la sediul vanzatorului str. Principala, nr. 83, localitatea Horoatu Crasnei, jud Salaj, birou registratura, in data de 23.03.2017, ora 11.

 

Documentele necesare pentru participarea la licitatie se depun la sediul vanzatorului pana la data de 23.03.2017, ora 10.

 

Pretul de pornire este de 68 lei/luna  iar pasul de licitatie, in urmare  este de 10 % din pretul de pornire al liciatiei. Termenul de inchiriere al spatiului este de 5 ani.

Garantia de participare la licitatie este de 68 lei, care se va achita la casieria primariei Horoatu Crasnei.

 

Documente necesare pentru participare la licitatie:

1. Sa prezinte in oferta, detaliat, activitatea sau activitatile care se vor desfasura in spatiul care constituie obiectul inchirierii;

2.Chitanta in original cu dovada constituirii garantiei de participare la licitatie;

3. Copie Carte de identitate;

4. Certificat fiscal din care sa reiasa ca nu sunt debite fata de bugetul local;

5. Formularul de oferta - formularul 1 (anexat prezentului anunt);

6. Declaratia de participare - formularul 2 (anexat prezentului anunt);

7. Fisa ofertantului - formularul 3 (anexat prezentului anunt)

 

In cazul in care ofertantul este persoana juridica, acestea se completeaza cu :

6. Certificatul de inregistrare fiscala emis de ORC;

7. Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local;

 

 Documentatia de inchiriere se poate ridica de la sediul Primariei Comunei Horoatu Crasnei, loc Horoatu Crasnei, nr 83, intre orele 10-14, birou registratura sau de pe site-ul institutiei www.comunahoroatucrasnei.ro.

 

 

Primar,

Sur Florian

 

Înapoi