Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
48 / 2011 Privind valorii sumei garantate prin acordul de garantare ce va fi semnat 2011-11-01
47 / 2011 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2011-11-01
46 / 2011 Privind aprobarea organizarii licitatiei pentru vanzarea bunurilor rezultate in urma demolarii la scolile din comuna 2011-10-19
45 / 2011 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 2011-10-19
44 / 2011 Privind interzicerea temporara a accesului carutelor, tractoarelor cu remorci si a altor mijloace de transport, pe drumurile vicinale si de exploatare agricola pe raza comunei Horoatu Crasnei 2011-10-04
43 / 2011 Privind modificarea Hot 28-2011 2011-09-28
42 / 2011 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie a Caminului cultural Stirciu 2011-09-28
41 / 2011 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2011-08-31
39 / 2011 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 2011-08-31
38 / 2011 Privind aprobarea planului de masuri pentru colectarea selectiva a deseurilor 2011-07-20
37 / 2011 Privind aprobarea contractului de prestari servicii cu firma SC PROTAN SA, pentru colectarea si neutrakiyarea deseurilor de origine animala 2011-07-20
36 / 2011 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 2011-07-20
35 / 2011 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie a spatiului de la subsolul dispensarului uman Stirciu si stabilirea chiriei spatiilor cu destinatia de locuinte 2011-07-20
34 / 2011 Privind interzicerea functionarii barurilor si bufetelor dupa ora 24,00 2011-06-27
33 / 2011 Privind desemnarea persoanei responsabile cu informatiile de interes public 2011-06-27
Înapoi