Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2017 aprobare bugetul Comunei Horoatu Crasnei 2017 2017-03-21
12 / 2016 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Horoatu Crasnei pe anul 2015 2016-02-23
11 / 2016 privind predarea Caminului cultural Stirciu catre Compania Nationala de Investitii 2016-02-23
9 / 2016 privind aprobarea planului de achizitii pe anul 2016 2016-02-23
8 / 2016 aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de zi pentru copii Stirciu 2016-01-26
7 / 2016 privind aprobarea Bugetului actualizat la 01.01.2016 pentru obiectivul de investitii "Modernizare drum comuna DC 77 Horoatu Crasnei-Seredeiu" 2016-01-26
6 / 2016 aprobare actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare DC 77 Horoatu Crasnei-Seredeiu km 2+630-8+080" 2016-01-26
5 / 2016 Aprobare finantare de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli pentru proiectul "Modernizare DC 77 Horoatu Crasnei-Seredeiu" 2016-01-26
4 / 2016 aprobare indicatori tehnico-economici "Modernizare drum comunal DC 77 Horoatu Crasnei-Seredeiu km 8+080-9+030" 2016-01-26
3 / 2016 privind aprobarea indic tehnico-economici pt obiectivul "Reabilitarea modernizarea dotarea si extinderea asezamantului cultural Horoatu Crasnei" 2016-01-26
1 / 2016 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 2016-01-26
52 / 2011 Privind rectificarea bugetului local pe 2011 2011-11-16
51 / 2011 Privind revocarea hot 44-2011 2011-11-01
50 / 2011 Privind aprobarea utilizarii suprafetei de 1.20 ha de teren din domeniu public situat langa centrul de informare si marketing turistic 2011-11-01
49 / 2011 Privind aprobarea bugetului final in urmaincheierii procedurii de achizitii 2011-11-01
Înapoi