Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2017 Instrumentare proiect Reabilitare Camin Stirciu 2017-05-23
20 / 2017 Aprobare indicatori Camin cultural Stircu 2017-05-23
19 / 2017 Modificarea anexei la HCL nr.19/1999 2017-05-23
18 / 2017 Stabilirea taxei de inchiriere a camiunelor culturale 2017-05-23
11 / 2017 aprobare bugetul Comunei Horoatu Crasnei 2017 2017-03-21
12 / 2016 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Horoatu Crasnei pe anul 2015 2016-02-23
11 / 2016 privind predarea Caminului cultural Stirciu catre Compania Nationala de Investitii 2016-02-23
9 / 2016 privind aprobarea planului de achizitii pe anul 2016 2016-02-23
8 / 2016 aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de zi pentru copii Stirciu 2016-01-26
7 / 2016 privind aprobarea Bugetului actualizat la 01.01.2016 pentru obiectivul de investitii "Modernizare drum comuna DC 77 Horoatu Crasnei-Seredeiu" 2016-01-26
6 / 2016 aprobare actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare DC 77 Horoatu Crasnei-Seredeiu km 2+630-8+080" 2016-01-26
5 / 2016 Aprobare finantare de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli pentru proiectul "Modernizare DC 77 Horoatu Crasnei-Seredeiu" 2016-01-26
4 / 2016 aprobare indicatori tehnico-economici "Modernizare drum comunal DC 77 Horoatu Crasnei-Seredeiu km 8+080-9+030" 2016-01-26
3 / 2016 privind aprobarea indic tehnico-economici pt obiectivul "Reabilitarea modernizarea dotarea si extinderea asezamantului cultural Horoatu Crasnei" 2016-01-26
1 / 2016 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 2016-01-26
Înapoi